Ор тумбочка

Загвар код:OP 301
Хэмжээ:1.23 х 1.93
Өнгө: